Tranzitni postopek je carinski postopek oziroma carinjenje v našem primeru na letališču Brnik, mejnem prehodu Obrežje in v carinski coni v Ljubljani, ki omogoča, da se blago prepelje med dvema na carinskem območju ležečima krajema ali med več v tranzitni postopek udeleženimi državami, ne da bi bilo treba za blago plačati uvozne dajatve.

Carinjenje omogoča dobavo blaga pod carinskim nadzorom do namembne carinarnice, kjer se preda v naslednjo carinsko uporabo. Carinska uporaba kot carinjenje pomeni sprostitev v prost promet, pasivno oplemenitenje, aktivno oplemenitenje in carinsko skladiščenje. Tranzitni dokument se izdela na vstopu v Evropsko skupnost.

Carinjenje za tranzitni postopek potrebuje carinsko fakturo, CMR dokument in ostale spremljajoče dokumente (veterinarski certifikat, fitosanitarno spričevalo, varnostna listina). Naše podjetje za carinjenje opravlja zastopanje v carinskih postopkih pri uvozu in izvozu blaga, ki ga pod skrbnim nadzorom izvaja naše strokovno usposobljeno osebje z dragocenimi izkušnjami.
Poleg tega pa nudimo tudi informacije v zvezi s carinskimi postopki in carinskimi predpisi, uvrščanje blaga v carinsko tarifo, izvajanje tranzitnih postopkov in postopkov v zvezi s pooblastili pri prejemu in odpremi blaga ter prijavljanje za intrastat. Za carinjenje vam poiščemo celovito rešitev na področju posredovanja carinske dokumentacije.

Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo za potrebe uvoznega in izvoznega carinjenja ali za potrebe prevoza blaga. Na pomoč vam priskočimo z našo strokovnostjo pri carinskem posredovanju pri izvajanju carinskih postopkov, ki obsegajo vse postopke od uvoza, izvoza pa do tranzita.

Ponujamo vam pomoč pri carinskem svetovanju, carinskih in tržnih pregledih ter posrednem in neposrednem zastopanju pri carinskih postopkih.